forum.ngo.pl
http://forum.ngo.pl/

pytanie
http://forum.ngo.pl/viewtopic.php?f=37&t=11644
Strona 1 z 1

Autor/ka:  Andrzej [ wtorek, 7 listopada 2017, 10:24 ]
Tytuł:  pytanie

Czy zarząd fundacji będącej organizacją pożytku publicznego może być jedno osobowy

Autor/ka:  xpert17 [ wtorek, 7 listopada 2017, 10:59 ]
Tytuł:  Re: pytanie

Andrzej napisał(a):
Czy zarząd fundacji będącej organizacją pożytku publicznego może być jedno osobowy


Z poradnika na stronie http://poradnik.ngo.pl/wybory-do-wladz-organizacji-pozarzadowych :

Cytuj:
Czy władze stowarzyszenia/fundacji mogą być jednoosobowe? Ilu członków musi mieć zarząd i komisja rewizyjna?
Władze organizacji powinny być organami kolegialnymi, a więc nie jednoosobowymi. Decyduje o tym zarówno praktyka, obowiązujące prawo, jak i społeczny charakter fundacji/stowarzyszeń – dlatego jedna osoba nie może decydować o działaniu organizacji.
Niekiedy w odniesieniu do fundacji pojawiały się wątpliwości czy zarząd ma być organem kolegialnym. W tej sprawie wypowiedział się Sąd Najwyższy w postanowieniu z 8 grudnia 1992 r. (I CRN 182/92, OSNC 1993 poz.139) stwierdzając, że „zarząd fundacji jest organem kolegialnym”.

Przepisy nie określają maksymalnej liczby członków, ale powinno być to przynajmniej dwie osoby. Z praktycznych względów warto przyjąć liczbę nieparzystą, np. 3 lub 5. W wypadku nieparzystej liczby członków łatwiej jest ustalić większość w głosowaniu, przy podejmowaniu uchwał i decyzji przez nasz organ.
Można też ustalić ilość członków w przedziale np. od 3 do 5. To pomoże, jeśli których z członków zrezygnuje, bądź z przyczyn niezależnych nie będzie mógł dalej pełnić funkcji. Nie będziemy musieli natychmiast zmieniać składu naszego organu i zgłaszać tej zmiany do KRS.

Te zasady dotyczą zarówno zarządu, jak i organu kontroli (np. komisji rewizyjnej). Ilość członków władz naszej organizacji musi być określona w statucie.


W praktyce spotyka się fundacje i stowarzyszenia, gdzie sąd wpisał do rejestru jednoosobowy zarząd.

Strona 1 z 1
Portal organizacji pozarządowych - www.ngo.pl
http://forum.ngo.pl/