forum.ngo.pl
http://forum.ngo.pl/

uproszczona ewidencja
http://forum.ngo.pl/viewtopic.php?f=38&t=11645
Strona 1 z 1

Autor/ka:  Roszko [ wtorek, 7 listopada 2017, 12:52 ]
Tytuł:  uproszczona ewidencja

Stowarzyszenie zarejestrowaliśmy w październiku 2015 r.
W styczniu 2016 r. skutecznie zgłosiliśmy naczelnikowi urzędu skarbowego, że będziemy prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów (rozp. MF z 23.12.2015r.). Spełniamy wszystkie wymagane warunki ku temu. W związku z tym nie musieliśmy składać rocznego sprawozdania finansowego.
Teraz dowiaduję się, że przepisy zmieniły się i w styczniu 2017 r. należało ponownie powiadomić naczelnika US, że w 2017 r. też będziemy prowadzić uproszczoną ewidencję oraz, że za rok 2017 będziemy musieli składać w 2018 r. sprawozdanie finansowe.
Czy rzeczywiście tak jest?
o roku będziemy musieli w styczniu zawiadamiać US, że prowadzimy uproszczoną ewidencję?
Będę wdzięczny za wyjaśnienie.
Witold Turowski
Stowarzyszenie Roszko z Roszkowic

Autor/ka:  ryku [ wtorek, 7 listopada 2017, 17:49 ]
Tytuł:  Re: uproszczona ewidencja

Stanowi o tym art. 10a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego ust. 3-5 cytuję poniżej:

3. O wyborze prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów jednostka, w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym rozpoczyna prowadzenie ewidencji, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności, zawiadamia naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy także lat następnych, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Jednostka zawiadamia naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym w terminie 14 dni od końca ostatniego miesiąca roku podatkowego, w którym prowadzi uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, o:
1) rezygnacji z prowadzenia tej ewidencji;
2) niespełnianiu warunków, o których mowa w ust. 1.

Jest to przepis obowiązujący i wg mnie z art. 10a ust. 3-5 wynika, że zawiadomienie które złożyliście obowiązuje do czasu złożenia zawiadomienia np. o rezygnacji z jej prowadzenia o czym mowa w ust. 5. Zresztą na stronie MF w wyjaśnieniach i komunikatach na temat uproszczonej ewidencji jest tego potwierdzenie.
Sama ustawa ulegała w międzyczasie zmianom ale nie w/w zapisy. Ktoś udzielił wam niezbyt dokładnych informacji.

Autor/ka:  Roszko [ czwartek, 9 listopada 2017, 07:46 ]
Tytuł:  Re: uproszczona ewidencja

Serdecznie dziękuję za odpowiedź.
A mógłbyś wskazać mi również adres strony na której jest interpretacja MF w tej sprawie? Sprawdziłem (na stronie http://www.mf.gov.pl/web/bip/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty) wszystkie komunikaty MF od października 2015 do dziś i nie znalazłem.
z szacunkiem
Witold Turowski

Autor/ka:  ryku [ piątek, 10 listopada 2017, 13:42 ]
Tytuł:  Re: uproszczona ewidencja

Roszko napisał(a):
Serdecznie dziękuję za odpowiedź.
A mógłbyś wskazać mi również adres strony na której jest interpretacja MF w tej sprawie? Sprawdziłem (na stronie http://www.mf.gov.pl/web/bip/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty) wszystkie komunikaty MF od października 2015 do dziś i nie znalazłem.
z szacunkiem
Witold TurowskiJest tutaj:

http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/cit/wyjasnienia-i-komunikaty/-/asset_publisher/Id8O/content/uproszczona-ewidencja-dla-organizacji-pozarzadowych-i-stowarzyszen-jst?

Autor/ka:  Roszko [ poniedziałek, 13 listopada 2017, 12:03 ]
Tytuł:  Re: uproszczona ewidencja

Dziękuję!

Strona 1 z 1
Portal organizacji pozarządowych - www.ngo.pl
http://forum.ngo.pl/