forum.ngo.pl
http://forum.ngo.pl/

Rachunek do UZ co miesiąc?
http://forum.ngo.pl/viewtopic.php?f=6&t=11641
Strona 1 z 1

Autor/ka:  Ola [ czwartek, 26 października 2017, 17:43 ]
Tytuł:  Rachunek do UZ co miesiąc?

Witam,

Czy do umów zleceń zawartych na dłuższy okres np od 01.05.2017 do 30.11.2017 rachunek musi być wystawiany co miesiąc czy może być dopiero w listopadzie?
W umowie widnieje zapis określający całkowitą wysokość wynagrodzenia brutto np 6000 zł oraz że rachunek wystawiony będzie po wykonaniu zlecenia czyli na koniec listopada, natomiast płatność do 7 dni od wystawienia rachunku.

Z góry dziękuję za pomoc!

Autor/ka:  ryku [ czwartek, 26 października 2017, 18:52 ]
Tytuł:  Re: Rachunek do UZ co miesiąc?

Zapoznaj się z przepisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 847 z dnia 26.04.2017 r.)
http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,4,13,13,299,,,ustawa-z-dnia-10102002-r-o-minimalnym-wynagrodzeniu-za-prace.html
a w szczególności art. 8a. 1 zamieszczonym poniżej:

Art. 8a. 1. W przypadku umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego, wykonywanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi, wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej ustalonej zgodnie z art. 2 ust. 3a, 3b i 5.

2. W przypadku gdy wysokość wynagrodzenia ustalonego w umowie nie zapewnia przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi otrzymania za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnej stawki godzinowej, przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi przysługuje wynagrodzenie w wysokości obliczonej z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej ustalonej zgodnie z art. 2 ust. 3a, 3b i 5.

3. Jeżeli kilka osób przyjmuje zlecenie lub zobowiązuje się świadczyć usługi wspólnie, każdej z tych osób przysługuje wynagrodzenie ustalone zgodnie z ust. 1 i 2.

4. Przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej albo przenieść prawa do tego wynagrodzenia na inną osobę.

5. Wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej dokonuje się w formie pieniężnej.

6. W przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc, wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej dokonuje się co najmniej raz w miesiącu.

Strona 1 z 1
Portal organizacji pozarządowych - www.ngo.pl
http://forum.ngo.pl/