forum.ngo.pl
http://forum.ngo.pl/

1 %
http://forum.ngo.pl/viewtopic.php?f=6&t=11653
Strona 1 z 1

Autor/ka:  Księgowy_młodszy [ poniedziałek, 27 listopada 2017, 12:43 ]
Tytuł:  1 %

Czy środki uzyskane w ramach 1 % mogą być wydatkowane na działalność odpłatną pożytku publicznego?
W ustawie mowa jest tylko o działalności pożytku publicznego, więc odpowiedź byłaby twierdząca, wolę jednak się skonsultować...
W moim przypadku byłyby to warsztaty związane z działalnością statutową, za które pobierana była mała opłata a reszta sfinansowana zostałaby z 1 %

Autor/ka:  ryku [ poniedziałek, 27 listopada 2017, 23:00 ]
Tytuł:  Re: 1 %

Środki z 1% podatku nie są przychodami ( opłatami) z działalności odpłatnej pożytku publicznego. Jeśli realizujecie warsztaty finansowane zarówno z opłat pobranych od uczestników, jak i środków 1% to przychody z opłat i wydatki opłacone tylko z tych opłat księgujesz do działalności odpłatnej pp, a koszty tych warsztatów poniesione z 1% księgowo ujmujesz na wyodrębnionych kontach kosztowych dz. nieodpłatnej pożytku publicznego dot. 1 %. Obowiązek wyodrębnienia przychodów i kosztów działalności odpłatnej i nieodpłatnej i dodatkowo przychodów i kosztów poniesionych z 1% wynika z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przykładowo z opłat zebrałeś 1000 zł i masz 500 zł z 1% podatku.

W dużym uproszczeniu księgowanie może wyglądać jak poniżej;
700 Przychody z dz. nieodpłatnej
700 -9 Przychody z 1% - 500 zł

720 Przychody z dz. odpłatnej
720-1 Opłaty za udział w warsztatach Y - 1000 zł

500- Koszty dz. nieodpłatnej
500-9 Koszty warsztatów Y z 1% - 500 zł
500-9-1 Wynagrodzenia trenera ABC - 500 zł

520 - Koszty dz. odpłatnej
520 -1 Koszty warsztatów Y - 1000 zł
520-1-1 Wynagrodzenia trenera XYZ - 1000 zł

Autor/ka:  Księgowy_młodszy [ wtorek, 28 listopada 2017, 11:42 ]
Tytuł:  Re: 1 %

Dziękuję bardzo ! :)

Strona 1 z 1
Portal organizacji pozarządowych - www.ngo.pl
http://forum.ngo.pl/