Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Wiadomości: 5 ] 
Autor/ka Wiadomość
Zobacz profil
 Tytuł: Sprawozdanie 2017 koszty ogólnego zarządu
WiadomośćDodano: piątek, 2 marca 2018, 09:24 
Offline

Dołączył(a): piątek, 2 marca 2018, 09:15
Wiadomości: 1
Czy w stowarzyszeniu, które prowadzi tylko działalność statutową odpłatną koszty obsługi księgowej będą kosztem dz. statutowej odpłatnej czy kosztami ogólnego zarządu? Czy wiecie jakie są ogólne zasady dotyczące koz? Jedyne omówienie jakie znalazłam na portalu podpowiada, żeby nie utożsamiać kosztów ogólnego zarządu z kosztami administracyjnymi. Poproszę o wskazówki.


Zgłoś tą wiadomość
Góra
  
Cytuj  
Zobacz profil
 Tytuł: Re: Sprawozdanie 2017 koszty ogólnego zarządu
WiadomośćDodano: piątek, 2 marca 2018, 10:18 
Offline

Dołączył(a): poniedziałek, 6 września 2010, 12:07
Wiadomości: 1372
Lokalizacja: Wrocław
Koszty ogólnego zarządu to inaczej koszty ogólnoadministracyjne tj. które organizacja ponosi w celu jej funkcjonowania (obsługi, zarządzania, administrowania), nawet gdy nie realizuje żadnych działań statutowych . Takim typowym kosztem jest np. opłata miesięczna za prowadzenie podstawowego rachunku bankowego , którą płacimy bez względu na to czy organizacja realizuje jakieś zadanie statutowe czy też nie.
Nie należy ich utożsamiać z kosztami administracyjnymi poszczególnych zadań statutowych ( zaliczanymi do kosztów statutowych), którymi mogą być np. koszty prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jakiegoś projektu, czy opłaty bankowe lub telefoniczne ponoszone tylko przy jego realizacji).

Spora część wydatków dotyczy zarówno kosztów ogólnego zarządu jak i statutowych dlatego tez powinny być proporcjonalnie dzielone.

Jeśli np. mamy w organizacji jeden telefon który jest wykorzystywany jednocześnie przy realizacji zadania statutowego jak i rozmów związanych z ogólną obsługa organizacji niezwiązanych z celami statutowymi, to powinniśmy proporcjonalnie dzielić te wydatki do kosztów ogólnoadministracyjnych (ogólnego zarządu) i kosztów statutowych.


Zgłoś tą wiadomość
Góra
  
Cytuj  
 Tytuł: Re: Sprawozdanie 2017 koszty ogólnego zarządu
WiadomośćDodano: piątek, 2 marca 2018, 14:09 
A jak ma wyglądać księgowanie działalności statutowej wg nowych zasad ngo w 2017? W zalaczniku nr 6 rachunku zysku i strat ktory obowiazuje od 2017 jest podział na przychody dzialalnosci odplatnej pozytku publicznego i nieodpłatnej oraz pozostałej i teraz czy normalne zwykłe stowarzyszenie prowadzace dzialanosc statutowa ale nie majace statusu organizacji pozytku publicznego (odliczenie 1% podatku) powinno wykazać swoje przychody w pozostałej dzialanosci statutowej czy jednak w pierwszych dwoch odplatnej i nieodplatnej? Bo nie rozumiem czy to okreslenie pozytku publicznego dotyczy tylko tych organizacji OPP czy wszystkich pozarzadowych?


Zgłoś tą wiadomość
Góra
  
Cytuj  
 Tytuł: Re: Sprawozdanie 2017 koszty ogólnego zarządu
WiadomośćDodano: piątek, 2 marca 2018, 14:27 
Moim zdaniem wszystkich - chodzi o definicję pożytku publicznego z ustawy o działalności publicznej i wolontariacie (art3.1 i art4 zdaje się)


Zgłoś tą wiadomość
Góra
  
Cytuj  
 Tytuł: Re: Sprawozdanie 2017 koszty ogólnego zarządu
WiadomośćDodano: piątek, 2 marca 2018, 17:56 
Cytuj:
A jak ma wyglądać księgowanie działalności statutowej wg nowych zasad ngo w 2017?

Tak samo jak wcześniej. Nadal jest obowiązek rachunkowego wyodrębnienia przychodów i kosztów dot. każdego rodzaju działalności:
  • działalności nieodpłatnej pożytku publicznego,
  • działalności odpłatnej pożytku publicznego,
  • działalności gospodarczej.

Cytuj:
W zalaczniku nr 6 rachunku zysku i strat ktory obowiazuje od 2017 jest podział na przychody dzialalnosci odplatnej pozytku publicznego i nieodpłatnej oraz pozostałej i teraz czy normalne zwykłe stowarzyszenie prowadzace dzialanosc statutowa ale nie majace statusu organizacji pozytku publicznego (odliczenie 1% podatku) powinno wykazać swoje przychody w pozostałej dzialanosci statutowej czy jednak w pierwszych dwoch odplatnej i nieodplatnej?

W zdecydowanej większości przypadków w pierwszych dwóch pozycjach. Z poradnika ngo: Przychody z pozostałej działalności statutowej - tu wykazywane są przychody nie mieszczące się w poprzednich punktach, np. opłaty za czesne szkoły prowadzonej w ramach ustawy o systemie oświaty.

Cytuj:
Bo nie rozumiem czy to okreslenie pozytku publicznego dotyczy tylko tych organizacji OPP czy wszystkich pozarzadowych?

Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie(art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). Określenie to dotyczy wszystkich organizacji pozarządowych prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego.

Sfera zadań publicznych obejmuje zadania w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
1b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3) działalności charytatywnej;
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
5a) działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
6) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638);
7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
15) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
19) turystyki i krajoznawstwa;
20) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
22a) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
23) ratownictwa i ochrony ludności;
24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
27) promocji i organizacji wolontariatu;
28) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
29a) działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203);
30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
32a) rewitalizacji;
33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a.


Jeżeli Wasza działalność mieści się w którymś z powyższych zadań, prowadzicie działalność pożytku publicznego.


Zgłoś tą wiadomość
Góra
  
Cytuj  
Wyświetl wiadomości nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Wiadomości: 5 ] 

Możesz rozpoczynać nowe wątki
Możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich wiadomości

Szukaj:

Masz konto? Wpisz nazwę użytkownika i hasło

Nazwa użytkownika:   Hasło:   Zaloguj mnie automatycznie przy każdej wizycie  
cron