Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Wiadomości: 4 ] 
Autor/ka Wiadomość
Zobacz profil
 Tytuł: Opłaty - czesne akademia piłkarska
WiadomośćDodano: czwartek, 8 marca 2018, 16:58 
Offline

Dołączył(a): wtorek, 21 marca 2017, 14:51
Wiadomości: 3
Witam,

Stowarzyszenie prowadzi akademię piłkarską dla dzieci w wieku 5-14 lat. Rodzice wpłacają czesne/opłatę za każdy miesiąc w wysokości 30zł. Do tej pory księgowałem to jako odpłatną działalność pożytku publicznego, ponieważ całe przychody przeznaczone są na funkcjonowanie akademii i realizowanie zadań ze sfery publicznej, które pokazałem poniżej:

15) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

Kilka dni temu byłem na szkoleniu NGO i prowadzący powiedział, że wszystkie opłaty/czesne księguje się na koncie przychody z pozostałej działalności statutowej? Może mi ktoś wyjaśnić dlaczego? Dodatkowo proszę o przykłady przychodów z pozostałej działalności statutowej, które nie mieszczą się w sferze zadań publicznych.


Zgłoś tą wiadomość
Góra
  
Cytuj  
Zobacz profil
 Tytuł: Re: Opłaty - czesne akademia piłkarska
WiadomośćDodano: piątek, 9 marca 2018, 13:20 
Offline

Dołączył(a): poniedziałek, 6 września 2010, 12:07
Wiadomości: 1372
Lokalizacja: Wrocław
Jeśli chodzi o działalność odpłatną pożytku publicznego to nie wiem skąd prowadzący szkolenie wziął taką interpretację księgowania opłat za szkolenie piłkarskie dzieci.
Jeśli spełniacie wymogi ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie które zamieściłem poniżej:

Art. 8. 1. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest:
1) działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, za które pobierają one wynagrodzenie;
2) sprzedaż wytworzonych towarów lub świadczenie usług w zakresie:
a) rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.), lub
b) integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828) oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z 2009 r. poz. 742, z 2010 r. poz. 146, z 2011 r. poz. 1211, z 2015 r. poz. 1567 oraz z 2017 r. poz. 2494);
3) sprzedaż przedmiotów darowizny.
2. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

Art. 9. 1. Działalność odpłatna pożytku publicznego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 stanowi działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli:
1) wynagrodzenie, o którym mowa w art. 8 ust. 1, jest w odniesieniu do działalności danego rodzaju wyższe od tego, jakie wynika z kosztów tej działalności, lub
2) przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego, za okres ostatniego roku obrotowego, a w przypadku zatrudnienia trwającego krócej niż rok obrotowy - za okres tego zatrudnienia, przekracza 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.


to wg mnie powinniście tą opłatę/czesne księgować na kontach przeznaczonych do ewidencji działalności odpłatnej pożytku publicznego . Natomiast sporo stowarzyszeń/klubów sportowych zamiast pobierać opłaty za udział w szkoleniu i prowadzić ewidencję przychodów i kosztów działalności odpłatnej, przyjmuje dzieci jako swoich członków i pobiera miesięczne składki członkowskie w odpowiedniej wysokości, które nie podlegają w/w zapisom ustawy.

Natomiast jeśli chodzi o przychody z pozostałej działalności statutowej to są różne , a czasem bardzo odmienne ich interpretacje.
Np. w artykule na stronie INFOR
http://ksiegowosc.infor.pl/rachunkowosc/sprawozdawczosc/752380,Sprawozdanie-finansowe-2017-nowy-wzor-dla-organizacji-pozarzadowych.html
proponowany jest poniższy plan kont do sprawozdania wg zał. nr 6
cyt. Od 2017 r. do planu kont powinno wprowadzić konta:
– 700 Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
– 701 Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego
– 701-01 Opłaty od korzystających

– 701-02 Subwencje i opłaty od instytucji, samorządów itp.
– 7010-03 Przychody ze sprzedaży przedmiotów darowizny
702 Przychody z pozostałej działalności statutowej
– 702-01 Przychody ze składek członkowskich
– 702-02 Przychody z zapisów
– 702-03 Przychody z darowizn
– 702-04 Inne przychody statutowe

– 703 Przychody z działalności gospodarczej
– 703-01 Przychody ze sprzedaży wyrobów
– 703-02 Przychody ze sprzedaży usług
– 703-03 Przychody z najmu

Z którego wynika, że do przychodów z pozostałej dz. statutowej zaliczamy, przychody ze składek członkowskich, z zapisów, darowizn, oraz inne przychody statutowe ( niewymienione). Podobnie na stronie wydawnictwa Gofin można znaleźć w Zeszytach Metodycznych Rachunkowości nr 21 (453) z dnia 1.11.2017 następujący podział:

1) przychody działalności statutowej - konto 70-0:
a) przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (np. otrzymane darowizny rzeczowe, dotacje niezwiązane ze środkami trwałymi - jeżeli dotyczą działalności nieodpłatnej pożytku publicznego) - konto 70-1,
b) przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego (np. otrzymane darowizny rzeczowe, dotacje niezwiązane ze środkami trwałymi - jeżeli dotyczą działalności odpłatnej pożytku publicznego) - konto 70-2,
c) przychody z pozostałej działalności statutowej (np. składki członkowskie w stowarzyszeniu) - konto 70-3,


Natomiast w rozporządzeniu Ministra Finansów z 18 grudnia 2015 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego znajdujemy zapis, że uproszczona ewidencję mogą prowadzić organizacje które m.in:
cyt.
Cytuj:
4) osiągają przychody wyłącznie z:
a) działalności nieodpłatnej pożytku publicznego z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, przychodów pochodzących z ofiarności publicznej,


Tak wiec przychody które wg MF są przychodami z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, autorzy artykułu INFOR oraz zeszytów GOFIN (składki członkowskie) zaliczają do przychodów z pozostałej dz. statutowej.

Natomiast MPIPS udzieliło kiedyś odpowiedzi pokrywającej się ze stanowiskiem MF:

Pytanie : Jakie przychody zalicza się do przychodów z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego?
Prowadzimy wyłącznie działalność nieodpłatną pożytku publicznego. Które z nich są przychodami z
działalności nieodpłatnej?
Źródła naszych przychodów:
‐ składki członkowskie,
‐ dotacje na realizację zadań publicznych ze środków budżetu,
‐ wpłaty 1 % podatku,
‐ dotacje z kościelnego funduszu diecezjalnego,
‐ darowizny finansowe od osób fizycznych,
‐ darowizny finansowe od osób prawnych,
‐ darowizny rzeczowe z fundacji Bank Żywności,
‐ refundacja wynagrodzeń ze składkami ZUS przez Starostwo Powiatowe za pośrednictwem
Powiatowego Urzędu Pracy.
Odpowiedź MPIPS : Jeżeli organizacja prowadzi wyłącznie nieodpłatną działalność pożytku publicznego w tym miejscu wpisuje wszystkie swoje przychody, które osiągnęła w danym roku i które będą przeznaczane na działalność nieodpłatną pożytku publicznego.


Tak wiec jeśli chodzi o przychody z pozostałej działalności statutowej w sprawozdaniu finansowym to mam wrażenie , że nikt teraz dokładnie nie wie co tam trzeba wpisać i jedyną odpowiedzią jest : przychody z pozostałej działalności statutowej to takie, które nie kwalifikują się do przychodów z dz. nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego (czyli bądź mądry i pisz wiersze :lol: ).
Ja u siebie do takich zaliczałem jedynie nadwyżki przychodów nad kosztami na poprzedni rok obrotowy, których obecnie już nie można będzie zaliczać do przychodów statutowych.

Poza tym z pewnością istnieją też organizacje których działalność statutową nie można w całości zaliczyć do działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego , choć jej zakres wynikający z ustawy jest teraz bardzo szeroki.


Ostatnio edytowano piątek, 9 marca 2018, 22:28 przez ryku, łącznie edytowano 1 raz

Zgłoś tą wiadomość
Góra
  
Cytuj  
 Tytuł: Re: Opłaty - czesne akademia piłkarska
WiadomośćDodano: piątek, 9 marca 2018, 18:15 
Z poradnika ngo:
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. Wpisywane są tu np. składki, darowizny i dotacje.
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego. Tu wykazywana jest np. odpłatność uczestników działań statutowych organizacji.
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej. Tu wykazywane są przychody nie mieszczące się w poprzednich punktach, np. opłaty za czesne szkoły prowadzonej w ramach ustawy o systemie oświaty.

Źródło: http://poradnik.ngo.pl/sprawozdanie-organizacji-pozarzadowej-zalacznik-6


Zgłoś tą wiadomość
Góra
  
Cytuj  
Zobacz profil
 Tytuł: Re: Opłaty - czesne akademia piłkarska
WiadomośćDodano: poniedziałek, 12 marca 2018, 07:20 
Offline

Dołączył(a): wtorek, 21 marca 2017, 14:51
Wiadomości: 3
Dziękuję za odpowiedzi. Z tego wynika, że faktycznie coś może być na rzeczy, jednak dopóki ktoś dokładnie nie doprecyzuje co można zaliczać do przychodów z pozostałej działalności statutowej to będziemy księgować "na czuja".

W takim razie jeśli członkowie akademii nie są członkami stowarzyszenia to nadal będę traktował wpłaty od rodziców jako odpł.działalność pożytku publicznego.


Zgłoś tą wiadomość
Góra
  
Cytuj  
Wyświetl wiadomości nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Wiadomości: 4 ] 

Możesz rozpoczynać nowe wątki
Możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich wiadomości

Szukaj:

Masz konto? Wpisz nazwę użytkownika i hasło

Nazwa użytkownika:   Hasło:   Zaloguj mnie automatycznie przy każdej wizycie  
cron