Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Wiadomości: 14 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
Autor/ka Wiadomość
 Tytuł: koszty pokryte dochodem z roku poprzedniego
WiadomośćDodano: piątek, 11 maja 2018, 12:53 
Witam,
Mam zagwozdkę. Chodzi o koszty/wydatki poniesione w tym roku ale pokryte dochodami, które zostały z roku poprzedniego. Czy stanowią one koszt uzyskania przychodu, czy nie?
Zastanawia mnie opis do sposobu prowadzenia uproszczonej ewidencji, który znalazłam zarówno w rozporządzeniu o uepik i w opisie na stronie ngo.pl - nkup to koszty wyłączone na podstawie art. 16 pdop oraz wydatki pokryte z dochodów zwolnionych od podatku . Zastanawia mnie właśnie ten drugi człon tego opisu - "wydatki pokryte z dochodów zwolnionych od podatku".
Czy chodzi tu tylko i wyłączenie o wydatki pokryte z dochodu, który wcześniej został już zwolniony w poprzednich latach?
W takim wypadku należałoby przyjać, że wydatki pokryte z "zysku" z lat poprzednich, który został, zawsze nie będą kosztami uzyskania przychodu? Myślałam do tej pory, że nkup to tylko te m.in. z art. 16 pdop. Wówczas należałoby nie uwzględniać ich w CIT-8?
Jeśli stowarzyszenie ma sporą nadwyżkę z poprzedniego roku np. 2000zł zysku, a w tym roku 1700zł zrobiło zakupów, pokrytych z tych 2000zł, to w CIT muszę wykazać tylko przychody z tego roku i brak kosztów?
Orientuje się ktoś jak z tym jest?


Zgłoś tą wiadomość
Góra
  
Cytuj  
Zobacz profil
 Tytuł: Re: koszty pokryte dochodem z roku poprzedniego
WiadomośćDodano: niedziela, 13 maja 2018, 23:34 
Offline

Dołączył(a): poniedziałek, 6 września 2010, 12:07
Wiadomości: 1372
Lokalizacja: Wrocław
Postaram to wyjaśnić na przykładzie:
Celem statutowym Fundacji X jest działalność naukowa i oświatową. W roku 2017 jej przychody wyniosły 100 tys zł.
90 tys zł wydatkowała wyłącznie na prowadzenie działalności statutowej - naukowej i oświatowej. Natomiast 10 tys na koszty administracyjne niezwiązane bezpośrednio z prowadzeniem dz. statutowej - kwalifikujące się wg ustawy jako KUP .
W CIT-8 fundacja X powinna wykazać:
100 tys zł - przychody
10 tys zł - koszty uzyskania przychodu (tylko koszty administracyjne)
90 tys zł - dochód
Fundacja X nie powinna wykazywać w CIT-8 90 tys wydatków poniesionych na prowadzenie dz. naukowej i oświatowej jako KUP (nawet jeśli nie są wyłączone z kosztów na podst. art. 16) gdyż są to wydatki pokryte z dochodów zwolnionych na podstawie art. 17 ust.1 pkt. 4 ustawy o pdop. Natomiast cały dochód 90 tys powstały w CIT-8 powinna wykazać jako zwolniony w CIT-8/O .

Tak miedzy innymi wyglądają niektóre "wydatki pokryte z dochodów zwolnionych od podatku" .

Nie należy utożsamiać też nadwyzki bilansowej z dochodem podatkowym bo to całkiem co innego. Można np. mieć stratę bilansową w RZiS, a w CIT-8 dochód podatkowy.


Zgłoś tą wiadomość
Góra
  
Cytuj  
 Tytuł: Re: koszty pokryte dochodem z roku poprzedniego
WiadomośćDodano: poniedziałek, 14 maja 2018, 07:08 
Rozumiem, dziękuję za odpowiedź ale zastanawiam się, jak to jest gdy, to nie są żadne dotacje, tylko przychody (dochody) otrzymane z darowizn ale nie spożytkowane w poprzednim roku, czy jeśli w tym roku pokryje z nich wydatki, to są to kup, czy nie? Zostały już zwolnione z podatku w roku w którym je otrzymaliśmy ale nie zostały wówczas rozdysponowane.


Zgłoś tą wiadomość
Góra
  
Cytuj  
Zobacz profil
 Tytuł: Re: koszty pokryte dochodem z roku poprzedniego
WiadomośćDodano: poniedziałek, 14 maja 2018, 19:32 
Offline

Dołączył(a): poniedziałek, 6 września 2010, 12:07
Wiadomości: 1372
Lokalizacja: Wrocław
Przykład który przytoczyłem akurat nie dotyczy z dotacji, bo dotacje podlegają zwolnieniu na podstawie innych punktów art. 17.1 ustawy o pdop.

Jeśli w ubiegłym roku zadeklarowaliście, że 2000 zł w CIT-8/O ( jeszcze faktycznie niewydatkowane w roku ubiegłym) przeznaczycie na cele statutowe zwolnione to musicie to zrobić, a tym samym jeśli w 2018 roku zdecydujecie się wydać te zwolnione 2000 zł to wydatki pokryte z tych dochodów , nie będą kosztami uzyskania przychodów i nie będziecie mogli ich wykazywać w CIT-8 jako KUP. Gdybyście wydali na inny cel (niezwolniony w art. 17.1 ) musielibyście zapłacić podatek od tej kwoty .

Art. 25 ust. 4. Jeżeli podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uprzednio zadeklarowali, że przeznaczą dochód na cele określone w tych przepisach i dochód ten wydatkowali na inne cele albo na cele określone w tych przepisach, ale po terminie w nich określonym - podatek od tego dochodu, bez wezwania, wpłaca się do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wydatku lub w którym upłynął termin do dokonania wydatku; przepis ten stosuje się również do dochodów za lata poprzedzające rok podatkowy, zadeklarowanych i niewydatkowanych w tych latach na cele określone w art. 17 ust. 1b, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 1 pkt 5a.


Jednak nie ma obowiązku wydatkowania już w kolejnym roku tych zwolnionych środków:

art. 17.1b. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.


Natomiast do kontroli wydatkowania zwolnionych dochodów służy urzędom skarbowym część F2 w CIT-8/O
W której wykazuje się dochody zwolnione i jeszcze niewydatkowane ( tak jak ma miejsce u was).
Jeśli w CIT-8/O za 2017 rok wykazaliście 2000 zł w cz.. B.1 np. w poz. 11 jako dochody wolne od podatku i kwota ta nie została wydatkowana w 2017 roku to jednocześnie te 2000 zł powinniście wykazać w cz. F2 poz. 90. Natomiast w 2018 roku jeśli tą kwotę wydatkujecie ( i nie będziecie innych w 2018 r. dochodów zwolnionych i niewydatkowanych) to pozostawicie ta pozycję pustą.


Zgłoś tą wiadomość
Góra
  
Cytuj  
 Tytuł: Re: koszty pokryte dochodem z roku poprzedniego
WiadomośćDodano: wtorek, 15 maja 2018, 07:36 
Bardzo pięknie ci dziękuję. Z tą częścią F, to wiem, że trzeba tam wykazywać kwoty niewydatkowane jeszcze.

Tak jeszcze dla potwierdzenia tego, czy dobrze zrozumiałam. Mamy np.:
2000zł dochodu z poprzedniego roku (2017)
1200zł przychodu ze składek w 2018r
2500zł wydatków (1500zł pokryte z dochodu z 2017r i 1000zł z 2018r.)
Rozumiem, że w CIT wykazuję:
Przychód: 1200zł
Koszty: 1000zł
Dochód:200zł
W części F wpisuje 700zł
200zł (z 2018r. ) i 500zł (z 2017r.)
?
Czy jest jakiś przepis w ustawie o pdop o tych wydatkach, które są zwolnione już z podatku, że są nkup?


Zgłoś tą wiadomość
Góra
  
Cytuj  
Zobacz profil
 Tytuł: Re: koszty pokryte dochodem z roku poprzedniego
WiadomośćDodano: wtorek, 15 maja 2018, 12:30 
Offline

Dołączył(a): poniedziałek, 6 września 2010, 12:07
Wiadomości: 1372
Lokalizacja: Wrocław
W CIT-8 za 2018 rok wykażesz:

przychody - 1200 zł
KUP - 0,00 zł
dochód - 1200,00
dochody wolne - 1200 zł

w CIT-8/O
dochód zwolniony 1200 zł w części B.1 poz. 23 (Składki członkowskie zwolnione na podst. art. 17.1 pkt.40)

w Cz. F2 poz. 90
700 zł

Cytuj:
Czy jest jakiś przepis w ustawie o pdop o tych wydatkach, które są zwolnione już z podatku, że są nkup?


Np. art. 7 ust. 3 o tym mówi:

Art. 7 ust. 3. Przy ustalaniu dochodu, o którym mowa w ust. 1, stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się:

1) przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku;

2) przychodów wymienionych w art. 21, art. 22 i art. 24b, przy czym w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład uwzględnia się przychody wymienione w art. 21, jeżeli są związane z działalnością zakładu;

2a) straty poniesionej ze źródła przychodów;

3) kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w pkt 1 i 2, przy czym w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład uwzględnia się koszty uzyskania przychodów wymienionych w art. 21, jeżeli przychody te zostały uwzględnione przez podatnika przy ustalaniu dochodu przypadającego na zagraniczny zakład;


Dodatkowo w art. 15 ust. 2 i 2a są odniesienia do w/w przepisu wyjaśniające jak należy postępować w przypadku gdy ma się zarówno dochody opodatkowane jak i zwolnione z podatku itd. :

2. Jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, oraz koszty związane z przychodami ze źródeł, z których dochody nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym lub są zwolnione z podatku dochodowego, a nie jest możliwe przypisanie danych kosztów do źródła przychodów, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają osiągnięte w roku podatkowym przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów. Przepis art. 7 ust. 3 pkt 3 stosuje się odpowiednio.

2a. Zasadę, o której mowa w ust. 2, stosuje się również w przypadku, gdy podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których część dochodów nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo jest zwolniona z tego opodatkowania; w takim przypadku przepis art. 7 ust. 3 pkt 3 stosuje się odpowiednio.

Jest to dość trudne do zauważenia jeśli nie przeczyta się całej ustawy i poza tym jak to zwykle jest w przepisach prawnych nic nie jest bezpośrednio napisane w jednym akapicie tylko są odniesienia do jednego punktu do innego.


Zgłoś tą wiadomość
Góra
  
Cytuj  
 Tytuł: Re: koszty pokryte dochodem z roku poprzedniego
WiadomośćDodano: wtorek, 15 maja 2018, 13:21 
Dziękuję ale te przepisy są dla mnie i tak niejasne.
Nie rozumiem nadal dlaczego w kup wpisuje 0,00 przecież nie wszystko zostało pokryte z dochodu już zwolnionego.
Żadnych kosztów wobec tego się nie uwzględnia? Jeśli dotyczą dochodów zwolnionych? ( nie tylko dotacji)
A co z kosztami pokrytymi np z funduszu założycielskiego. Brak jest np. przychodów i wszystko jest finansowane z funduszu też to będą nkup?


Zgłoś tą wiadomość
Góra
  
Cytuj  
Zobacz profil
 Tytuł: Re: koszty pokryte dochodem z roku poprzedniego
WiadomośćDodano: wtorek, 15 maja 2018, 13:49 
Offline

Dołączył(a): poniedziałek, 6 września 2010, 12:07
Wiadomości: 1372
Lokalizacja: Wrocław
W KUP dlatego 0,00 zł bo jedynym przychodem 2018 r są składki członkowskie które są dochodem zwolnionym z podatku na podstawie art. 17. 1pkt. 40.
W związku z tym wydatki poniesione ze składek (1000 zł) nie możesz zaliczyć do KUP bo są pokryte z dochodu zwolnionego , o czym mowa art. 7 ust. 3 pkt. 3 ustawy o pdop


Zgłoś tą wiadomość
Góra
  
Cytuj  
Zobacz profil
 Tytuł: Re: koszty pokryte dochodem z roku poprzedniego
WiadomośćDodano: wtorek, 15 maja 2018, 14:46 
Offline

Dołączył(a): poniedziałek, 6 września 2010, 12:07
Wiadomości: 1372
Lokalizacja: Wrocław
Pamiętaj zawsze o definicji ustawowej KUP, bo często jako KUP w CIT-8 wpisywane są wszystkie koszty bilansowe, które wcale nie były ponoszone w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów :

Art. 15. 1. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Moim zdaniem wydatki z funduszu założycielskiego mogą być KUP o ile:
- fundusz, a konkretnie wydatkowane z niego kwoty nie pochodziły ze zwiększeń stanowiących dochody uprzednio zwolnione z podatku w CIT-8/O,
- wydatki spełniają wymogi art. 15.1

Natomiast w przypadku jaki podajesz powstałaby strata.


Zgłoś tą wiadomość
Góra
  
Cytuj  
 Tytuł: Re: koszty pokryte dochodem z roku poprzedniego
WiadomośćDodano: wtorek, 15 maja 2018, 16:59 
Coś nie do końca się z Tobą zgadzam. Dochód zwolniony, to nie przychód.
Większość dochodów jest zwolnionych z podatku ale dopiero dochód, a nie przychód.
np zgodnie z poniższym opisem jak się wypełnia CIT-8
http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1897631.html
jest podane, że nkup to np. wydatki pokryte z dotacji, a według tego co piszesz byłyby nim wszystkie wydatki pokryte z dochodów zwolnionych od podatku.
Wydatki zostały pokryte z przychodu jakim były składki członkowskie.
Zgodnie z tym co piszesz, to co w takim razie byłoby kup w organizacji ngo?


Zgłoś tą wiadomość
Góra
  
Cytuj  
Wyświetl wiadomości nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Wiadomości: 14 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona

Możesz rozpoczynać nowe wątki
Możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich wiadomości

Szukaj:

Masz konto? Wpisz nazwę użytkownika i hasło

Nazwa użytkownika:   Hasło:   Zaloguj mnie automatycznie przy każdej wizycie  
cron